Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

О. С. БОНДАРЕНКО

Інститут морської біології НАН України

Вивчено видовий склад та кількісні показники поліхет макрозообентосу Одеського морського регіону північно-західної частини Чорного моря в 2005–2015 рр. Зареєстровано 23 види багатощетинкових червів, проаналізована варіабельність кількісних показників домінуючих видів: Alitta succinea, Prionospio cirrifera, Heteromastus filiformis, Melinna palmata.

Ключові слова: поліхети, таксономічна структура, чисельність, біомаса, багаторічна динаміка, Чорне море

Опубліковано в 2017. - № 3 (70)

О.С. БОНДАРЕНКО

Інститут морської біології НАН України

Вивчено видовий склад поліхет постійного компоненту мейобентосу (евмейобентос) північно-західної частини Чорного моря. Всього зареєстровано 14 видів. Найбагатша фауна характерна для Каркінітської затоки (10 видів), найменша кількість видів відмічена в пригирловому узмор’ї р. Дунай (1). Високими показниками чисельності характеризувалась Філофорне поле Зернова ( = 13 752 екз.∙м-2) та вузькоприбережна зона Одеського морського регіону ( = 3 283 екз.∙м-2). Показано, що дана група тварин розвивається переважно на черепашнику з піском (10 видів, = 5 064 екз.∙м-2). Проаналізовано її відношення до глибини. Більша кількість видів відноситься до стенобатних мілководних (9), чотири – до еврібатних і один – до стенобатних глибоководних видів.

Ключові слова: поліхети, евмейобентос, видове різноманіття, тип субстрату, глибина

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Із нового

Найпопулярніші статті