Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Г. Б. ГУМЕНЮК, В. О. ХОМЕНЧУК, Н. Г. ЗІНЬКОВСЬКА

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Т. Шевченка

 

Ключові слова: екологія, моделювання, математична статистика, імітаційна модель, факторний аналіз, кореляція

Опубліковано в 2017. - № 3 (70)

Д.В. КУШНІР, Ю.С. ТУЧКОВЕНКО

Одеський державний екологічний університет

Приведені результати моделювання мінливості гідрологічних характеристик Тилігульського лиману за різних умов водообміну з морем з використанням гідротермодинамічної моделі Delft3D-FLOW. Оцінено вплив морфометричних характеристик з’єднувального каналу «лиман-море» на інтенсивність водообміну лиману з морем, мінливість рівня та солоності води в лимані за різних умов функціонування каналу.

Ключові слова: Північно-Західне Причорномор’я, Тилігульський лиман, моделювання

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

В.О. ДЯКІВ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Змодельовано вплив головних природних чинників, які супроводжують затоплення соляного кар’єру в м. Калуші (Івано-Франківська область) та визначають формування хімічного складу озерних вод. Доведено, що внаслідок руйнування бортів кар’єру, береги і дно озера ізолюються від соленосних відкладень. Внаслідок відмінності у мінералізації та густині вод на ділянках вилуговування соляних мінералів, відбувається їх гравітаційна диференціація. Потужність зони хвильового змішування залежить від інтенсивності вітрів та призводить до усереднення хімічного складу у приповерхневій водній товщі. Спільний вплив цих процесів призводить до опріснення мінералізованих вод та формування прісноводної товщі.

Ключові слова: Домбровський кар’єр, калійні руди, затоплення, розчинення, самоізоляція бортів, моделювання, хімічний склад, озерні води

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Із нового

Найпопулярніші статті