Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ДИНАМИКА ЦВЕТЕНИЙ ПРЕСНОВОДНО-СОЛОНОВАТОВОДНОЙ ДИНОФИТОВОЙ PERIDINIOPSIS PENARDII В ОДЕССКОМ ЗАЛИВЕ ЧЕРНОГО МОРЯ (УКРАИНА)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Г. В. Теренько

Український науковий центр екології моря

ДИНАМІКА ЦВІТІННЬ ПРІСНОВОДНО-СОЛОНУВАТОВОДНІЙ ДИНОФІТОВОЇ PERIDINIOPSIS PENARDII В ОДЕСЬКІЙ ЗАТОЦІ ЧОРНОГО МОРЯ (УКРАЇНА)

Досліджено перший випадок «цвітіння» води, викликаний прісноводно-солоноватоводною динофітовою водорістю Peridiniopsis penardii (Lemmerm.) Bourr. 1968 в Одеській затоці Чорного моря. Аналізується динаміка «цвітінь» P. penardii протягом трьох років і обговорюються можливі причини цього явища. Отримані дані дозволяють розширити знання про екологію і ареали поширення виду. Встановлено, що P. penardii здатний існувати в широкому діапазоні солоності і вузькому діапазоні температур, є компонентом зимового фітопланктону та надає перевагу замкнутим акваторіям моря. Поява виду, можливо, є наслідком глобальних кліматичних змін, зокрема, збільшенням числа «теплих зим» в чорноморському регіоні за останні сім років.

Ключові слова: Peridiniopsis penardii, дінофлагелляти, «цвітіння» води, температура, солоність, зима, Одеська затока, Чорне море

 

G. V. Terenko

Ukrainian Scientific Centre of Ecology of the Sea, Ukraine

DYNAMICS OF FRESHWATER DINOFLAGELLATE PERIDINIOPSIS PENARDII IN ODESSA BAY OF THE BLACK SEA (UKRAINE)

The first case of water bloom caused by the freshwater and brackish dinoflagellate Peridiniopsis penardii (Lemmerm.) Bourr. 1968 in Odessa Bay of the Black Sea has been investigated. The dynamics of "blooms" of this species has been analyzed for three years and possible reasons for this phenomenon are discussed. So, in March 2011, the abundance of species in closed water areas made 1,29×106 cells•l-1, biomass – 9,35 g•m-3 at a temperature of 3,46 оС sea water and salinity 7,44 ‰. In winter 2015 P. penardii development was biphasic: in the closed water area the first outbreak of species occurred on January 21, with abundance 189,80×103 cells•l-1 and biomass 1,34 g•m-3, at a temperature of sea water 1,60 оС and salinity 7,43 ‰, the second − on February 25, with abundance 655,68×103 cells•l-1 and biomass 4,60 g•m-3, at a temperature of 2,00 оС sea water and salinity of 12,98 ‰. The third case of mass development of P. penardii was recorded on February 12, 2016, with the abundance 177,22×103 cells•l-1 and biomass 2,55 g•m-3 in closed water area, with sea water temperature 2,00 оС and salinity 12,60 ‰. These data expand the knowledge about the ecology and habitat distribution of the species. It was found out that P. penardii can exist in a wide range of salinity and a narrow temperature range. It is the component of winter phytoplankton; prefers closed water areas. The appearance of the species may be a consequence of global climate change, in particular, increasing the number of "warm winters" in the Black Sea region in the past seven years.

Keywords: Peridiniopsis penardii, dinoflagellates, water bloom, temperature, salinity, winter, Odessa Bay, the Black Sea

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті