Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

LIFE CYCLE OF GALANTHUS NIVALIS L.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Г. Б. Будніков

Ужгородський національний університет

ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ GALANTHUS NIVALIS L.

Резюме: У статті розглядаються питання морфогенезу (або малого життєвого циклу) та онтогенезу (або великого життєвого циклу) підсніжника білосніжного. Визначена тривалість малого і великого життєвого циклів. Описані етапи розвитку монокарпічного пагона у бруньці поновлення. Описаний також сезонний ритм розвитку G. nivalis. На основі аналізу онтогенезу G. nivalis виділені чотири періоди та сім вікових груп особин. Встановлена поліваріантність розвитку особин.

Ключевые слова: Galanthus nivalis L., морфогенез, брунька поновлення, монокарпічний пагін, сезонний ритм розвитку, онтогенез, вікові стадії, вікові групи

 

Г. Б. Будников

Ужгородский национальный университет

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ GALANTHUS NIVALIS L.

Резюме: В статье рассматриваются вопросы морфогенеза (или малого жизненного цикла) и онтогенеза (или большого жизненного цикла) подснежника белоснежного. Определена длительность малого и большого жизненного циклов. Описаны етапы развития монокарпического побега в почке возобновления. Описан также сезонный ритм развития G. nivalis. На основе анализа онтогенеза G. nivalis виделены четыре периода и семь возрастных групп особей. Показана поливариантность развития особей.

Keywords: Galanthus nivalis L., морфогенез, почка возобновления, монокарпический побега, сезонный ритм развития, онтогенез, возрастные стадии, возрастные группы

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті