Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Вівторок, 29 вересня 2015 08:22

МІКРОФІТОБЕНТОС РІКИ ПІВДЕННИЙ БУГ

Н.А. КИРИЛЕНКО, В.П. ГЕРАСИМЮК

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Вивчено видовий склад мікроскопічних водоростей р. Південний Буг. Знайдено і проаналізовано 121 вид водоростей, які належать до 5 відділів: Bacillariophyta (86), Chlorophyta (20), Cyanoprocaryota (9), Euglenophyta (3), Charophyta (3). У р. Південний Буг були присутні рідкісні для флори України види: Navicula alineae Lange-Bert., Thalassiosira weissflogii (Grunow) G. Fryxell et Hasle, Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek et Stoermer.

Ключові слова: водорості, мікрофітобентос, еколого-географічний аналіз, р. Південний Буг

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Із нового

Найпопулярніші статті