Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

CLADOCERAN ASSEMBLAGE OF KYIV SMALL WATER BODIES: RESULTS OF MONITORING IN 2010-2011

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Л.В. Самчишина, Ю.В. Дубровський

Інститут еволюційної екології НАН України, Київ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГА ВИДОВОГО СКЛАДУ ГІЛЛЯСТОВУСИХ РАКОПОДІБНИХ ВОДОЙМ М. КИЄВА В 2010–2011 РР.

В 10 лентичних водоймах м. Києва було ідентифіковано 20 видів гіллястовусих ракоподібних (Сrustacea, Cladocera). Найбільше видове богатство і одночасно найменьший індекс сапробності виявлені для оз. Русанівське (II класс чистоти вод). За індексом Пантле і Букк (в модифікації Сладечека) більшість водойм м. Києва відносяться до III класу чистоти вод – помірно забруднені. Започаткована електронна база фотографій видів гіллястовусих рачків на сайті ІЕЕ НАНУ.

Ключові слова: сапробіологічний індекс, клас чистоти вод, водойми м. Києва, Cladocera

 

Л.В. Самчишина, Ю.В. Дубровский

Институт эволюционной экологии НАН Украины, Киев

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ВИДОВОГО СОСТАВА ВЕТВИСТОУСЫХ РАКООБРАЗНЫХ ВОДОЕМОВ Г. КИЕВА В 2010–2011 ГГ.

В 10 лентических водоемах г. Києва было идентифицировано 20 видов ветвистоусых ракообразных (Сrustacea, Cladocera). Наибольшее видовое богатство и одновременно наименьший индекс сапробности выявлены для оз. Русановское (II класс чистоты вод). Большинство водоемов г. Киева по индексу Пантле и Букк (в модификации Сладечека) относятся к III классу чистоты вод - умеренно загрязненные. Создается електронная база фотографий видов ветвистоусых ракообразных на сайте ІЕЕ НАНУ.

Ключевые слова: сапробиологический индекс, класс чистоты вод, водоемы г. Киева, Cladocera

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті