Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

DIVERSITY OF THE PHYTOPLANKTON IN THE COASTAL WATERS OF OMAN (ARABIAN SEA)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Н. Ал-Абри, Ю.В. Брянцева

Морской центр рыбохозяйственных исследований Министерства здоровья сельского и рыбного хозяйства, Мускат, Оман, Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины, Киев, Украина

РАЗНООБРАЗИЕ ФИТОПЛАНКТОНА В ПРИБРЕЖНЫХ ВОДАХ ОМАНА (АРАВИЙСКОЕ МОРЕ)

В центре рыбохозяйственных исследований с декабря 2013 года начался постоянный мониторинг за состоянием сообществ фитопланктонан в прибрежных водах Омана. За период исследований (9 месяцев) на 5 станциях были определены 231 наименование микроводорослей, принадлежавших к 11 классам и одной сборной группе – мелких жгутиковых. Пять классов микроводорослей – Ebriophyceae, Euglenophyceae, Prasinophyceae, Prymnesiophyceae, Rhaphydophyceae, были указаны впервые для прибрежья Омана. Из всего количества микроводорослей, 186 были определены до уровня вида и 44 до уровня рода и выше. Кроме того, 10 видов были определены в сетных пробах. Чек-лист видов фитопланктона, упоминавшиеся раньше и определенные нами в период мониторинга, включает 409 наименований (255 наименований были определены до наших исследований). В прибрежье Омана было определено 25 токсичных видов, 16 – указывали ранее, и 9 – впервые.

Ключевые слова: мониторинг ,прибрежье Омана, микроводоросли, видовое богатство

 

Н. Ал-Абри, Ю.В. Брянцева

Морський центр рибогосподарских досліджень Міністерства здоров´я сільского та рибного господарства, Мускат, Оман, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, Україна

РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ У ПРИБЕРЕЖНИХ ВОДАХ ОМАНУ (АРАВІЙСЬКЕ МОРЕ)

У центрі рибогосподарских досліджень з грудня 2013 року почався постіний моніторинг за станом угропувань фітопланктону у прибережних водах Оману. За період досліджень (9 місяців) на 5 станціях було виявлено 231 найменування мікроводоростей, які належать до 11 класів та однієї збірної групи - дрібних джгутикових. П'ять класів мікроводоростей – Ebriophyceae, Euglenophyceae, Prasinophyceae, Prymnesiophyceae, Rhaphydophyceae, були визначені вперше для узбережжя Оману. Із усієї кількості мікроводоростей, 186 були визначені до рівня виду та 44 – до рівня роду й вище. Крім того, 10 видів були визначені в мережних зразках. Список видів фітопланктону, згаданих раніше і визначених нами в період моніторингу, включає 409 назв (255 – були визначені раніше наших досліджень). Із 25 токсчних видів, які були визначені нами біля узбережжя Оману, 16 були відомі раніше, а 9 – були виявлені у цьому районі вперше.

Ключові слова: моніторинг, узбережжя Омана, мікроводорості, видове багатство

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті