Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ В РАМКАХ ЦЕЛЕЙ ВОДНОЙ РАМОЧНОЙ ДИРЕКТИВЫ ЕС В УКРАИНЕ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

А.И. Цибульський

Інститут гідробіології НАН України, Київ

ОЦІНКА ЭКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПРИ ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ВОДНОЇ РАМКОВОЇ ДИРЕКТИВИ ЄС В УКРАЇНІ

Визначено екологічні ризики, що виникають від джерел забруднень у водних об’єктах України. Апробована методика оцінки ризиків є перспективною для оцінки антропогенного впливу, проведення моніторингу, ухвалення рішень в управлінні водними ресурсами та прогнозу змін стану водних об'єктів за існуючим рівнем антропогенного тиску, а також для досягнення цілей Водної рамкової Директиви ЄС в Україні.

Ключові слова: методика визначення екологічного ризику, Водна рамкова Директива, річки України

 

A.I. Tsybulskyi

Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

ESTIMATION OF ECOLOGICAL RISKS FOR WATER FRAMEWORK DIRECTIVE 2000/60 EC AIMS IN UKRAINE

Analysis of ecological risks under influence of polluters to the water bodies of Ukraine was made. The approved method of risks estimation is perspective not only for anthropogenic influencing determination, ecological monitoring, but also for decision-making in the water control, prognosis of changes of the state of water bodies at the existing level of anthropogenic press, and also at achieving the of ecological aims of the Water Framework Directive of Europe Community in Ukraine.

Keywords: method of estimation of ecological risk, Water Framework Directive of EC, rivers of Ukraine

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті