Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ВЕЛИГЕРЫ МОЛЛЮСКОВ Р. DREISSENA В ПЛАНКТОНЕ ВЕРХНЕГО УЧАСТКА КАНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

А.Б. Примак, К.П. Каленіченко

Інститут гідробіології НАН України, Київ

ВЕЛІГЕРИ МОЛЮСКІВ Р. DREISSENA В ПЛАНКТОНІ ВЕРХНЬОЇ ДІЛЯНКИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

За даними багаторічних спостережень на постійній станції Канівського водосховища чисельність велігерів дрейсен за вегетаційний сезон (травень–жовтень) коливалася від 2,0 до 76,7 тис. екз./м3 (2011 р.), складаючи в середньому за весь період спостережень 11,6 тис. екз./м3. Максимальну чисельність (540 тис. екз./м3) було відмічено 25.05.2011 р. при температурі води 21°С, а середньорічна чисельність зоопланктону за відповідний період становила 88,2 тис. екз./м3, перевищуючи таку велігерів дрейсени в 7,6 рази.

Ключові слова: моніторинг, зоопланктон, велігери дрейссени, Канівське водосховище

 

A.B. Primak, K.P. Kalenichenko

Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

VELIGER MOLLUSC DREISSENA IN THE PLANKTON OF THE UPPER PORTION OF KANEV RESERVOIR

According to long-term observations on permanent station number veligers mussels during the growing season (May – October) ranged from 2.0 to 76.7 thousand ind./m3 (2011), averaging over the entire observation period of 11.6 thousand ind./m3. Maximum number (540 thousand ind./m3) has been noted (25.05.2011 g, at 21°C) and the average number of zooplankton during the same period amounted to 88.2 thousand ind./m3, exceeding the per se zebra mussel veligers 7.6 times.

Keywords: monitoring, zooplankton, Dreissena veliger, Kanev Reservoir

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті