Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ВИЗУАЛЬНО НАБЛЮДАЕМЫЕ РЕАКЦИИ ТАЛИТРИД (CRUSTACEA: AMPHIPODA: TALITRIDAE) СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ НА ПОВЫШЕНИЕ СОЛЕНОСТИ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Б.Г. Лінецький

Інститут морської біології НАН України, Одеса

РЕАКЦІЇ ТАЛІТРИД (CRUSTACEA: AMPHIPODA: TALITRIDAE) ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я НА ЗРОСТАННЯ СОЛОНОСТІ, ЩО ФІКСУЮТЬСЯ ВІЗУАЛЬНО

Розглянуто реакції талітрид північно-західного Причорномор’я, що надійно маркують певні фізіологічні процеси, що протікають при різкому збільшенні солоності та фіксуються візуально. Найбільш надійною ознакою сольового анабіозу, що спостерігається візуально у Talorchestia deshayesii (Audouin), Orchestia cavimana Heller та Orchestia montaqui Audouin, визнано припинення руху зябер. У лабораторних умовах було експериментальним шляхом визначено час до прояву сольового анабіозу та відсотку особин, що вижили після нього за сприятливих умов для цих трьох видів. Аналіз виявив значну негативну кореляцію між цими параметрами та солоністю води. Особини, що були зібрані із морського узбережжя витримували високу солоність значно більший проміжок часу, ніж O. cavimana із узбережжя Дністровського лиману. Зменшення відсотку особин, що вижили зі збільшенням солоності сильно відрізнялось у різних видів.

Ключові слова: Talorchestia deshayesii, Orchestia cavimana, Orchestia montaqui, сольовий анабіоз

 

B.G. Linetskii

Institute of Marine of Biology of NAS of Ukraine, Odesa

VISUAL OBSERVABLE RESPONSES OF TALITRIDAE SPECIES FROM THE NORTHWEST BLACK SEA COAST TO SALINITY INCREASE

Visually observable responses of the Talitridae species from the northwest Black sea coast, which reliably mark specific phisiological processes related to sharp increase of salinity was observed. The most reliable visually observable response of Talorchestia deshayesii (Audouin), Orchestia cavimana Heller and Orchestia montaqui Audouin to salinity anabiosis was recognized as stopping of gills movement. The time before salinity anabiosis demonstration and survival after it in favorable conditions was experimentally determined under laboratory conditions for these three species in 50, 100 and 200‰ saline. The analysis was revealed, significant correlation between this responses and salinity of water. Those individuals which were collected from a seashore are able to longer withstand this salinities, than O. cavimana from estuary. The decrease of survival with increase of salinity was different for this species.

Keywords: Talorchestia deshayesii, Orchestia cavimana, Orchestia montaqui, salinity anabiosis

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті