Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

РЕГЕНЕРАЦИЯ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН LEMNA MINOR L. ПОСЛЕ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

К.В. Костюк, В.В. Грубінко

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна Тернопільській національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна

РЕГЕНЕРАЦІЯ КЛІТИННИХ МЕМБРАН LEMNA MINOR L. ПІСЛЯ ТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ

У статті розглянуто механізми регенерації клітинних мембран після токсичного впливу, які стосуються зміни складу ліпідів і білків. На прикладі ряски показано, що мембрани рослинних клітин постійно оновлюються. Висловлено припущення про те, що тривалість оновлення мембранних структур є характеристикою процесу їх біогенезу. Тому, порівнюючи значення швидкостей оновлення клітинних мембран в нормальних і патологічних клітинах, можна оцінити значення ендоплазматичного ретикулюму та апарату Гольджі в утворенні окремих ділянок пошкодженої плазмолеми.

Ключові слова: водні рослини, важкі метали, дизельне паливо, вторинні концентричні мембрани, ліпіди , білки

 

K.V. Kostyuk, V.V. Grubinko

O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine, Volodymyr Hnatiuk Ternopil National Pedagogical University, Ukraine

REGENERATION OF THE CONCENTRIC MEMBRANES LEMNA MINOR L. AFTER THE TOXIC EFFECTS

The article describes the mechanisms of regeneration of concentric membranes after the toxic effects that relate to changes in the composition of lipids and proteins. On the example of duckweed shown that the membrane of plant cells are constantly being updated. It has been suggested that the update time of membrane structures is the characteristic of the process of biogenesis of membranes. Therefore, comparing the value of the update rate of concentric membranes normal and abnormal cells, it is possible to assess the role of the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus in the formation of individual sections of the damaged plasmalemma.

Keywords: freshwater plants, heavy metals, diesel fuel, double concentric membran, lipids, proteins

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті