Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОТВЫ УСТЬЕВОЙ ОБЛАСТИ р. ВИТА

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

О.П. Кирилюк, О.О. Гупало, О.В. Мантурова

Інститут гідробіології НАН України, Київ

БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛІТКИ ГИРЛОВОЇ ОБЛАСТІ р. ВІТИ

Наведено дані щодо розмірно-вагових, вікових та морфологічних показників, плодючості та живлення плітки гирлової ділянки р. Віти. Показано, що досліджена популяція представлена двома морфо-екологічними групами, які відрізняються між собою темпами росту, місцями нагулу і розмноження, а за своїми ознаками плітка з гирлової ділянки р. Віти займає проміжне положення між пліткою з водосховищ і річковою.

Ключові слова: плітка, біологічна характеристика, гирлова область, р. Віта

 

O.P. Kyryliuk, O.O. Gupalo, O.V. Manturova

Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

BIOLOGICAL CHARACTERISTIC OF ROACH OF THE MOUTH AREA OF THE VITA RIVER

Paper deals with data regarding size-mass, age and morphological characteristics, fertility and feeding of roach in the mouth area of the Vita River. Considered population was shown to comprise two morpho-ecological groups, which differ by growth rate, fattening and spawning areas. Roach of the mouth area of the Vita River is intermediate between roach from the reservoir and riverine.

Keywords: roach, biological characteristics, mouth area, the Vita River

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті