Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ОСОБЕННОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ ПОНТО-КАСПИЙСКОГО КОМПЛЕКСА НА МЕЛКОВОДЬЯХ КИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Т.Я. Киризій, Г.Б. Бабич, М.В. Мірошніченко

Інститут гідробіології НАН України, Київ

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ПРОЖИВАННЯ ТВАРИН ПОНТО-КАСПІЙСЬКОГО КОМПЛЕКСУ НА МІЛКОВОДДЯХ КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Дано екологічну оцінку середовища проживання водяних безхребетних на мілководдях Київського водосховища. Розглянуто значимість певних іонів для функціональної активності інвазійних видів водяних безхребетних, що натуралізувалися у прісній водоймі.

Ключові слова: факторіальна екологія, середовище проживання, тварини понто-каспійського комплексу, Київське водосховище, мілководдя

 

T. Kyryziy, G. Babych, M. Miroshnichenko

Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

THE PECULIARITIES OF ENVIRONMENT OF PONTO-CASPIAN’S ORIGIN SPECIES IN THE SHALLOW WATER OF KYIV RESERVOIR

The environmental assessment of aquatic invertebrates habitat in shallow water of the Kiev reservoir is given. The significance of some ions for the functional activity of invasive species of aquatic invertebrates naturalized in fresh water is considered.

Keywords: factorial ecology, environment, species of Ponto-Caspian origin, Kyiv reservoir, shallow water

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті