Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ФОРМЫ МИГРАЦИИ CR(III) И MN(II) В ВОДЕ ПРУДОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА ”ГОЛОСЕЕВСКИЙ” (г. КИЕВ)

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

І. Б. Зубенко

Інститут гідробіології НАН України, Київ

ФОРМИ МІГРАЦІЇ Cr(III) І Mn(II) У ВОДІ СТАВКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ “ГОЛОСІЇВСЬКИЙ” (м. КИЇВ)

Наведено результати дослідження вмісту та сезонної динаміки розчиненої і завислої форм Cr(III) і Mn(II) в Горіховатському і Китаївських ставках м. Києва. Показано, що загальний вміст металів знаходиться в наступних межах: Cr(III) – 5,2-30 мкг/дм3; Mn(II) – 40–1200 мкг/дм3. В досліджених водних об’єктах хром і манган мігрують переважно в розчиненому стані. Співвідношення завислих і розчинених форм залежить від багатьох факторів – пори року, pH води, глибини водойми, швидкості течії, вмісту розчиненого у воді кисню. Максимальна концентрація металів у завислих формах спостерігається у літні місяці, коли у водоймах відбувається ”цвітіння” води, а також восени при розкладанні біоти.

Ключові слова: хром, манган, завислі форми, розчинені форми, Горіхуватський та Китаївські ставки

 

I.B. Zubenko

Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

FORM OF Cr(III) AND Mn(II) MIGRATION IN WATER OF THE NATIONAL NATURE PARK “HOLOSIIVSKYI” (CITY OF KYIV)

Paper deals with results of investigation of content and seasonal dynamics of dissolved and suspended forms of Cr (III) and Mn (II) in the Orikhovatskiy and Kitayevskiy ponds (city of Kyiv). Total metal content was found to be in the follows limits: Cr (III) – 5,2–30,0 μg/l, Mn (II) – 40–1200 μg/l. In the considered water bodies chromium and manganese migrate mainly in the dissolved state. Ratio of suspended and dissolved forms depends on many factors – seasons, pH, depth, velocity of flow, dissolved oxygen content. Maximal concentration of metals in suspended forms were registered in summer (over water “bloom”) and in autumn (over decomposition of organic matters).

Keywords: chromium, manganese, suspended form, dissolved form, Orikhovatskiy and Kitayevskiy ponds

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті