Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

СОВРЕМЕННЫЕ УРОВНИ И ДИНАМИКА РАДИОНУКЛИДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Д.І. Гудков, О.Є. Каглян, В.Г. Кленус, З.О. Широка, Х.Д. Ганжа

Інститут гідробіології НАН України, Київ

СУЧАСНІ РІВНІ І ДИНАМІКА РАДІОНУКЛІДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ У ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

Наведено результати радіоекологічних досліджень основних полігонних водойм Чорнобильської зони відчуження, виконаних протягом 1997-2014 рр. Проаналізовано динаміка вмісту радіонуклідів у абіотичних і біотичних компонентах водних екосистем та оцінені процеси їх природного самоочищення від радіонуклідного забруднення.

Ключові слова: Чорнобильська зона відчуження, радіонуклідне забруднення, вода, донні відклади, гідробіонти, 90Sr, 137Cs.

 

D.I. Gudkov, A.Ye. Kaglyan, V.G. Klenus, Z.O. Shyrokaya, Kh.D. Ganzha

Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

CURRENT LEVELS AND DYNAMICS OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF AQUATIC ECOSYSTEM COMPONENTS IN THE CHERNOBYL EXCLUSION ZONE

The results of radioecological studies of the main polygon water bodies within the Chernobyl exclusion zone, during 1997-2014 were presented. The dynamics of radionuclide concentration in abiotic and biotic components of aquatic ecosystems and evaluation of processes of their natural decontamination from radioactive contamination was analysed.

Keywords: Chernobyl exclusion zone, radioactive contamination, water, bottom sediments, hydrobionts, 90Sr, 137Cs

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті