Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

СОЕДИНЕНИЯ ФОСФОРА И ФОСФАТМОБИЛИЗУЮЩИЕ БАКТЕРИИ В ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВЗМОРЬЯ ДУНАЯ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Ю.I. Богатова, Г.Г. Тропівська

Інститут морської біології НАН України, Одеса

СПОЛУКИ ФОСФОРУ І ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ У ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ УЗМОР’Я ДУНАЮ

Проаналізовано характер розподілу і мінливість вмісту мінеральних і органічних сполук фосфору, гетеротрофних і фосфатмобілізувальних бактерій у придонному шарі і донних відкладеннях узмор’я Дунаю в 2014 р. Встановлені кореляції між розглянутими параметрами свідчать про провідну роль бактерій у переробці автохтонної та алохтонної органічної речовини і акумуляції сполук фосфору в донних відкладеннях гирлової зони моря.

Ключові слова: донні відкладення, порові розчини, фосфор, фосфатмобілізувальні бактерії, узмор’я Дунаю

 

Yu.I. Bogatova, A.G. Tropivskayа

Institute of Marine of Biology of NAS of Ukraine, Odesa

PHOSPHORUS COMPOUNDS AND PHOSPHATE-MOBILIZING BACTERIA IN THE SEDIMENTS OF THE DANUBE COASTAL ZONE

The nature of the distribution and variability of mineral and organic phosphorus compounds, heterotrophic and phosphate-mobilizing bacteria have been analyzed in the bottom layer and sediments of the Danube coastal zone in 2014. Correlations between these parameters indicate the leading role of bacteria in the processing of autochthonous and allochthonous organic matter and accumulation of phosphorus compounds in sediments of near shore zone.

Keywords: sediments, sediment pore waters, phosphorus, phosphate-mobilizing bacteria, Danube coastal zone

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Із нового

Найпопулярніші статті