Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ОСОБЕННОСТИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОЛИГОТРОФНЫХ ВОДОЕМОВ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

В.В. Беляєв, О.М. Волкова, С.П. Пришляк, О.О. Пархоменко

Інститут гідробіології НАН України, Київ

ОСОБЛИВОСТІ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОЛІГОТРОФНИХ ВОДОЙМ

Вивчені особливості радіоактивного забруднення оліготрофного озера. Наведено розподіл та властивості донних відкладів. Щільність забруднення 137Cs пісків була 25 – 70 кБк/м2, 90Sr до 300 Бк/м2. Щільність забруднення 137Cs шару мулів була до 30 кБк/м2, 90Sr до 200 Бк/м2.

Ключеві слова: водойми, донні відклади, радіонукліди

 

V.V. Beliaiev, O.M. Volkova, S.P. Prishlyak, O.O. Parhomenko

Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv

PECULIARITIES OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF OLIGOTROPHIC WATER BODIES

Peculiarities of radioactive contamination of oligotrophic lake were studied. Distribution and properties of bottom sediments have been described . The density of contamination 137Cs of sand was 25–70 kBq/m2, 90Sr to 300 Bq/m2. The density of contamination 137Cs mud reached 30 kBq/m2, 90Sr – 200 Bq/m2.

Keywords: water bodies bottom sediments, radionuclides

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті