Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ТИПИЗАЦИЯ ЛИМАНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ НА ОСНОВЕ ГИДРОЛОГО- МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Є. В. Соколов

Морський біологічний інститут НАН України

ТИПІЗАЦІЯ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я НА ОСНОВІ ГІДРОЛОГО-МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Приведена найбільш поширена типізація і класифікація лиманів північно-західного Причорномор’я на основі гідрологічному зв’язку з морем і солоності води. Проведено типізацію лиманів на основі гідролого-морфометричних характеристик із застосуванням методу розширення шкал. Здійснено кластерний аналіз на основі інтегрального обліку гідролого-морфометричних характеристик, що описують конфігурацію, розміри та особливості будови лімносистем. Отримано дендограмму подібності лиманів північно-західного Причорномор’я і виділені 5 кластерів, що докладно описані.

Ключові слова: лимани північно-західного Причорномор’я, гідролого-морфометричні показники, типізація

 

E. V. Sokolov

Marines Biology Institute National of Academy of Sciences of Ukraine

TYPIFICATION OF THE NORTHWESTERN BLACK SEA’S ESTUARIES BASED ON HYDROLOGICAL AND MORPHOMETRICAL CHARACTERISTICS

Typification of the Northwestern Black Sea’s estuaries was carried out on the basis of hydrological and morphometrical characteristics using the method of expanding scales and cluster analysis. Represented typification can be used for the next hydroecological assessment of the estuaries’ ecosystems.

Keywords: estuaries of the Northwestern Black Sea, hydrological and morphometrical indices, typification

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті