Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

В.П. ГАНДЗЮРА, Ю.С. ТОМИЩ, Н.І. КОРЕВО

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Житомирський державний університет імені Івана Франка

З’ясовані особливості впливу важких металів за хронічного та періодичного забруднення ними водного середовища на інтенсивність дихання, темп росту та складові енергетичного балансу риб.

Ключові слова: гідроекосистеми, забруднення, риба, важкі метали, темп росту, енергетичний баланс

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.М. ВАСИЛЕНКО

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Встановлено вплив різних концентрацій Cr3+ на середньодобовий раціон, тривалість проходження корму та його засвоєння у Lymnaea corvus за споживання ним різних видів корму (листя частухи, тополі та стебел латаття). Виявлено, що патологічний процес, викликаний отруєнням молюсків, характеризується фазністю перебігу.

Ключові слова: Lymnaea, основні трофологічні показники, трематодна інвазія, іони хрому (ІІІ)

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Ю.В. ТАРАСОВА

Досліджено внутрішньовидову конхіологічну мінливість Theodoxus fluviatilis (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) з водойм України. Проаналізовано морфометричні індекси черепашок та їх кольоровий поліморфізм.

Ключові слова: Theodoxus fluviatilis, поліморфізм, внутрішньовидова конхіологічна мінливість, Україна

Опубліковано в 2014. - № 4 (61)

Із нового

Найпопулярніші статті