Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ИНТЕГРАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТИЛИГУЛЬСКОГО ЛИМАНА

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Є.В. Соколов

Інститут морської біології Національної академії наук України

ІНТЕГРАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА ОЦІНКА ЕКОСИСТЕМИ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ

Наведено оцінку гідролого-морфологічних властивостей та характеристику природної стійкості Тилігульського лиману до антропогенного впливу. Розглянуті особливості автотрофного процесу та реакція лиману на природно-аномальні умови 2010 року. Проаналізований добовий хід і динаміка розчинного кисню по глибині на акваторії лиману. Наведено оцінку антропогенного порушення водного режиму в результаті зарегулювання гідрографічної мережі водозбірного басейну ставками. Оцінена збалансованість ландшафтно-господарської структури і ступень перетворення природних умов на прилеглої до лиману ділянці водозбірного басейну. Запропоновані заходи по підтриманню стійкої екологічної інфраструктури на водозбірної площі..

Ключові слова: Тилігульський лиман, водозбірна площа, первиннопродукціїний процес, природокористування

 

E.V. Sokolov

Institute of Marine Biology, National Academy of Sciences of Ukraine

INTEGRALLY-DIAGNOSTIC ESTIMATION OF THE DOFINOVSKIY LYMAN (ESTUARY) ECOSYSTEM

The estimation of hydrological and morphological properties and characteristics of the Tiligulskiy liman’s natural resistance to human impacts is given. The features of the primary production process of the reservoir’s hydroecosystem are observed. The estimation of anthropogenic stress on the ecosystem of the liman is given.

Keywords: Tiligul estuary, catchment area, nature use

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті