Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

А.М. КЛИМЕНКО, Я.В. ЧАБАНЮК

Проаналізовано деякі особливості штаму Paenibacillus polymyxa 6М і можливості його сумісного використання з іншими мікробними препаратами та хімічними засобами захисту рослин для передпосівної підготовки насіння. Штам P. polymyxa 6М поряд з вираженими антифунгальними властивостями демонструє достатньо високий рівень активності засвоєння молекулярного азоту та нерозчинних фосфорних сполук завдяки здатності штаму утворювати спори високий титр культури зберігався до 3 місяців на поверхн іінокульованого насіння ячменю. Показано можливість використання Paenibacillus polymyxa 6М у складі полікомпонентних мікробних препаратів завдяки відсутності бактерицидної або бактеріостатичної дії щодо виробничих штамів азотфіксуючих і фосформобілізуючих бактерій. Встановлено, що використання суспензій біопрепарату з імідаклопридом та тіаметоксамом не призводить до втрати життєдіяльності клітин біологічного агенту у поєднанні з тебуконазолом суміш, окрім більш ефективного захисту від кореневих гнилей, виявляє рістрегулюючі властивості.

Ключові слова: діазотроф, асоціативна азотфіксація, спорові бактерії, ризоплана, Paenibacillus polymyxa 6М, біополіцид, хімічний протруйник

 

Опубліковано в 2014. - № 3 (60)

В.Ф. ПАТЫКА

Обобщены результаты исследований процесса фиксации молекулярного азота микроорганизмами – необходимыми для восстановления и поддержания плодородия почв, получения экологически безопасной и качественной растительной продукции за счет использования биологического азота.

Ключевые слова: биологический азот, симбиотическая азотфиксация, ассоциативная азотфиксация, баланс питательных веществ, удобрения

Опубліковано в 2014. - № 3 (60)

Із нового

Найпопулярніші статті