Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЕВО-РИЗОБИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ФУНГИЦИДОВ И КОМПЛЕКСНОЙ ИНОКУЛЯЦИИ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

С.В. Вознюк, Л.В. Титова, Г.О. Іутинська

Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЄВО-РИЗОБІАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ФУНГІЦИДІВ ТА КОМПЛЕКСНОЇ ІНОКУЛЯЦІЇ

За умови польових експериментів показано, що обробка насіння комплексним інокулянтом Ековітал на основі ризобій і Bасillus megaterium стимулювала формування та функціонування соєво-ризобіальних систем. Попереднє протруювання насіння фунгіцидом Вітавакс 200 ФФ не призводило до пригнічення симбіозу. При застосуванні Максим Стар 025 FS спостерігали тенденцію до зниження, а при використанні Кінто дуо виявлено достовірне зменшення фактичної нітрогеназної активності в 1,8 рази. Встановлено позитивний вплив сумісного застосування досліджуваних фунгіцидів з комплексною інокуляцією на формування фотосинтетичного апарату сої: вміст хлорофілів у листках збільшувався в 1,2-2,1 рази.

Ключові слова: соєво-ризобіальний симбіоз, комплексна інокуляція, фунгіциди, нодуляційний апарат, нітрогеназна активність, хлорофіли, каротиноїди

 

S.V. Vozniuk, L.V. Tytova, G.O. Iutynska

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, National Academy of Science of Ukraine

FEATURES OF THE FORMATION OF RHIZOBIUM-SOYBEAN SYSTEMS IN THE USE OF FUNGICIDES AND COMPLEX INOCULATION

Complex seeds inoculantion by Ekovital based on rhizobia and Basillus megaterium stimulated the formation and functioning of soybean rhizobium systems under field experiments conditions. The preliminary seeds treatment by fungicide Vitavaks 200 FF did not lead to inhibition of symbiosis. After Maxim Star 025 FS using we observed the tendency to decrease of actual nitrogenase activity. The application of Kinto duo affected significant decrease of the actual nitrogenase activity by 1.8 times. The positive effect of tested fungicides with complex inoculation on the formation of soybean photosynthetic apparatus has been found. The content of chlorophyll in soybean’s leaves increased to 1.2-2.1 times.

Keywords: rhizobium-soybean symbiosis, complex inoculation, fungicides, nodulation apparatus nitrogenase activity, chlorophylls, carotenoids

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті