Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АЗОТФИКСИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТЬ ЭНДОФИТНЫХ НЕРИЗОБИАЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ ИЗ КЛУБЕНЬКОВ СОИ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

І.С. Бровко, Л.В. Титова, Г.О. Іутинська М.В. Сухачова І.К. Кравченко

Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України, Федеральна державна бюджетна установа науки Центр «Біоінженерія» РАН, Федеральна державна бюджетна установа науки Інститут мікробіології імені С. М. Виноградського РАН

ІДЕНТИФІКАЦІЯ І АЗОТФІКСУВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ЕНДОФІТНИХ НЕРИЗОБІАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ІЗ БУЛЬБОЧОК СОІ

Дослідження останніх років показали, що бактерії-ендофіти – широко розповсюджені компоненти мікробно-рослинних угруповань і здатні впливати на формування симбіотичних систем, а також на ріст і продуктивність рослин. З бульбочок сої трьох генотипів (сортів Черемош, Сузір'я і гліфосат-толерантної лінії 40-3-2) виділені ендофітні неризобіальні бактерії. За результатами сиквенс-аналізу нуклеотидних послідовностей фрагменту гена 16S рРНК ізоляти близькі до представників родів Paenibacillus, Pseudomonas, Ochrobactrum, Acinetobacter. Дослідження ацетилен-редуктазної активності виділених ендофітів у чистій культурі показало, що два ізоляти, філогенетично близькі до родів Paenibacillus и Acinetobacter, мають високу азотфіксувальну активність.

Ключові слова: соєво-ризобіальний симбіоз, ендофітні бактерії бульбочок, таксономія, азотфіксація

 

I.S. Brovko, L.V. Tytova, G.O. Iutynska, M.V. Sukhacheva, I.K. Kravchenko

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology NASU, Ukraine, Federal State Institution of Science Centre "Bioengineering" RAS, Russia,Federal State Institution of Science Winogradsky Institute of Microbiology RAS, Russia

IDENTIFICATION AND NITROGEN-FIXING ACTIVITY OF ENDOPHYTIC RHIZOBIAL BACTERIA FROM SOYA TUBERS

Recent studies showed that the endophytic bacteria are common components of microbe-plant communities and are able to influence on the symbiotic systems formation, as well as on growth and productivity of plants. Non-rhizobial endophytic bacteria were isolated from soybean nodules of three genotypes (cultivars Cheremosh, Suzirya and glyphosate-tolerant line 40-3-2). According to the results of sequence-analysis of nucleotide sequences of the 16S rRNA gene fragment isolates are close to the representatives of the Paenibacillus, Pseudomonas, Ochrobactrum, Acinetobacter. Study of the endophytic bacteria acetylene-reductase activity in pure culture showed that two isolates, phylogenetically close to the Paenibacillus and Acinetobacter, are able to fix the atmospheric nitrogen. Their nitrogen-fixing activity was larger than the Azotobacter reference strain rate.

Keywords: soybean-rhisobial symbiosis, endophytic bacteria of nodules, taxonomy, nitrogen fixation

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті