Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Е.Ю. МИХАЛЕЧКО

Институт морской биологии НАН Украины

Известно, что строение и функции организма являются «документом» его взаимоотношения со средой [1]. Поэтому, сталкиваясь с какой-либо формой организмов, можно с определенной точностью указать на условия среды обитания, вызвавшие возникновение данной экоморфы.

Ключевые слова: взаимоотношение, организм, среда обитания, морфология, челюстно-глоточный аппарат рыб, экология

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Л.О. ШЕВЧИК, Г.М. ГОЛІНЕЙ, С.С. ПОДОБІВСЬКИЙ, М.А. КРИЖАНОВСЬКА, Н.Я. КРАВЕЦЬ

Сучасна наукова картина світу ґрунтується на основі концепції біоцентризму, котрий декларує цілісність живої природи і реалізується через принципи рівноправності всього живого, рівневої організації життя, коеволюції та біоетики. Неоціненна роль концепції біоцентризму і в регламентації взаємовідносин між тваринним світом Землі і людиною як складовою частиною останнього. Зокрема, в статті детально проаналізовані різні аспекти місця і ролі тварин у житті та господарській діяльності людини, уточнені основні принципи регламентації практичної участі людини в житті живої природи.

Ключові слова: загальна наукова картина світу, природничо-наукова картина світу, біоцентрична концепція, принципи біоцентризму, екологічні функції тварин, принципи регламентування взаємовідносин тварини та людського суспільства

Опубліковано в 2014. - № 2 (59)

Із нового

Найпопулярніші статті