Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

А.Н. АБАКУМОВ, В.З. ПИЦЫК, А.П. КУРАКИН, С.М. СНИГИРЕВ

Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Региональный центр экологического мониторинга природной среды, Инситут биологии моря НАН Украины

В работе представлены данные о первых находках 6 новых видов в прибрежных водах о. Змеиный рыб в период 2012-2014 гг. Всего в течение 2003-2014 гг. в районе острова Змеиный обнаружено 65 видов рыб, принадлежащих к 17 отрядам, 40 семействам, 54 родам. Более половины обнаруженных видов рыб (52,3%) имеют охранный статус.

Ключевые слова: гихтиофауна, остров Змеиный, Черное море

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

БЄДУНКОВА О.О.

Вперше наведено результати мікроядерного тесту еритроцитів периферійної крові представників іхтіофауни малої річки Замчисько. Цитогенетичний гомеостаз риб мав певні відмінності у ділянках річки з різним рівнем антропогенезу та помітно залежав від видової приналежності дослідних особин. З’ясовано, що частота ядерних порушень іхтіофауни річки перевищує фізіологічну норму для таких видів як лин, плітка та окунь.

Ключові слова: поверхневі води, іхтіофауна, частота ядерних порушень цитогенетичний гомеостаз

Опубліковано в 2014. - № 2 (59)

Із нового

Найпопулярніші статті