Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

В.А. ЖЕЖЕРЯ, П.М. ЛИННИК, Т.П. ЖЕЖЕРЯ

Інститут гідробіології НАН України

Наведено результати експериментальних досліджень міграції Al, Fe, Mn, Ti і Si з донних відкладів за дефіциту кисню, підкислення та підлуговування водного середовища. Зазначено важливість дослідження форм знаходження цих хімічних елементів та трансформації їхніх розчинних форм в завислу.

Ключові слова: алюміній, ферум, манган, титан, силіцій, форми знаходження, донні відклади, кисень, рН

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

І.Л. СУХОДОЛЬСЬКА, І.Б. ГРЮК, В.В. ГРУБІНКО

Ключові слова: нітрати; вода; водневий показник (рН); малі річки; Рівненщина; нітроген амонію; розчинений кисень; нітрити

Наведено дані щодо сезонної динаміки вмісту нітратів, нітритів та нітрогену амонійного та деяких хімічних і фізико-хімічних показників (вміст розчиненого кисню, водневий показник рН) води річок Рівненської області на територіях з різним характером антропогенного тиску впродовж квітня-грудня 2012 р. – березня 2013 р. Встановлено перевищення норми ГДКрибогосп. NH4+ у поверхневих водах Рівненщини на всіх територіях.
Опубліковано в 2014. - № 1 (58)

Із нового

Найпопулярніші статті