Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

С. В. СТАДНИЧЕНКО

Институт морской биологии НАН Украины

Проанализирована изменчивость биомассы, численности, Р/В-коэффициента и выживаемости моллюска Муа arenaria в зависимости от типа грунта, глубины, солености, температуры придонного слоя, объемов стока р. Дунай и района исследования. Выявлены различия продукционных характеристик для илистых грунтов в Одесском и Придунайском районах северо-западной части Черного моря. Получено уравнение множественной регрессии выживаемости М. arenaria от логарифма его биомассы, глубины обитания и объема стока р. Дунай за месяц, предшествующий отбору проб.

Ключевые слова: Муа arenaria, выживаемость, грунт, глубина, соленость, объемы стока р. Дунай, Черное море

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

А.Г. ШЕРЕЛО, М.Ю. ЄВТУШЕНКО

Ключові слова: ембріогенез, ікра, зародок, білки жовтка, динаміка білків, стадії розвитку, метаболізм, виживаність

Досліджено динаміку вмісту білка під час ембріонального розвитку коропа. Виявлено, що кількість білка при заплідненні та обводненні ікри значно знижується, що пов’язано із процесами його розщеплення. На наступних стадіях розвитку відбувається ресинтез білків, в результаті чого збільшується їх кількість. На заключних стадіях розвитку ікри вміст білків зменшується. Також встановлено, що кількість білків позитивно корелює з показниками виживаності ембріонів на різних стадіях розвитку.
Опубліковано в 2014. - № 1 (58)

Із нового

Найпопулярніші статті