Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

В. В. ІВАНЦІВ, Л. В. БУСЛЕНКО, П. С. СИДОРЧУК

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У гідроморфних ґрунтах формування комплексів люмбрицид залежить від екологічних особливостей ґрунту, глибини залягання ґрунтових вод та типу рослинності. Видовий склад дощових черв’яків гідроморфних ґрунтів представлений 11 видами, найбільше у алювіальних лучних ґрунтах. Найменша кількість видів дощових черв’яків трапляється у болотному ґрунті.

Ключові слова: дощові черв’яки, люмбрициди, гідроморфні ґрунти, ґрунтовий горизонт, видовий склад

Опубліковано в 2016. - № 1 (65)

Т.В. ЄРМОШИНА, О.М. МАРЧУК, О.М. МОСКАЛЬОВА

Житомирський державний університет імені Івана Франка

У водоймах басейну річок Случ і Уж перлівницеві представлені 5 видами: A. anatina, A. cygnea, U. pictorum, U. tumidus, U. crassus. Домінуючим в усіх таксоценозах був вид U. pictorum. Молюски U. crassus в обстежених біотопах представлені особинами середнього і старшого віку. Найкращі умови для існування досліджених тварин виявлені в р. Тня і р. Уж. Щільність населення популяцій перлівницевих досить низька (0,3–9,3 екз./м2 для окремих видів та 3,8–19 екз./м2 для угруповань загалом), що пов’язано зі скороченням придатних для цих молюсків місць існування.

Ключові слова: перлівницеві, видовий склад, характеристика популяцій, вікова структура, статева структура

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Н.Я. ХЛИСТУН, Т.Г. ЦИМБАЛ

Ключові слова: рудеральна флора, придорожні екотопи, видовий склад, систематичний аналіз, адвентивні види

Встановлено, що у складі рудеральної флори придорожних екотопів Кіцманського району Чернівецької області зростає 146 видів трав’янистих вищих рослин, причому з них 94 види є як рудеральними так і сегетальними бур’янами. Досліджено, що 29,4 % видів придорожних екотопів є адвентивними, причому більшість з них має середземноморське походження.
Опубліковано в 2014. - № 1 (58)

Із нового

Найпопулярніші статті