Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Б. В. ЯКОВЕНКО, О. П. ТРЕТЯК, О. Б. МЕХЕД, Г. Д. ХАЙТОВА, Н. А. СИМОНОВА

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

Наведені дані про активність антиоксидантних ферментів - супероксиддисмутази (СОД), глутатіонпероксидази (ГП) і каталази у печінці та білих м’язах коропа за дії зенкору та натрій лаурилсульфату.

Ключові слова: пероксидне окиснення ліпідів, антиоксидантні ферменти, короп, печінка, білі м’язи, зенкор, натрій лаурилсульфат

Опубліковано в 2017. - № 2 (69)

Н.Р. ДЕМЧЕНКО

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Досліджено склад мікобіоти поверхні шкіри та зябер Cyprinus specularis. Виділено та ідентифіковано мікроскопічні гриби 7 видів 5 родів відділу Ascomycota та групи Anamorphic fungi. Серед переважаючих у комплексі представників Anamorphic fungi були гриби роду Aspergillus. Відмічено стимулюючу дію порошку на розвиток мікроскопічних грибів родів Aspergillus та Cladosporium. Розвиток мікофлори, асоційованої з поверхнею шкіри та зябер Cyprinus specularis за дії Зенкору, пригнічується.

Ключові слова: мікобіота, Cyprinus specularis, лаурилсульфатвмісний синтетичний миючий засіб, Зенкор

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

О.Б. МЕХЕД

Подано результати визначення вмісту нуклеїнових кислот у клітинах різних органах та тканин цьогорічок та дворічок коропів, які утримувалися за дії гербіцидів та йонів міді.

Ключові слова: короп лускатий, зенкор, 2,4-Д, йони міді, нуклеїнові кислоти, нуклеази

Опубліковано в 2013. - № 3 (56)

Б. В. ЯКОВЕНКО, О. П. ТРЕТЯК, О. Б. МЕХЕД, М. О. ІВАЩЕНКО

 

Ключові слова: короп лускатий, зенкор, 2,4-Д, йони міді, гематологічні показники, біохімічні показники

Опубліковано в 2013. - № 2 (55)

Із нового

Найпопулярніші статті