Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

EFFECT OF HYDROGEN SULFIDE AT DIFFERENTIAL CONCENTRATIONS ON THE PROCESS OF DISSIMILATORY SULFATE REDUCTION BY THE BACTERIA DESULFOVIBRIO PIGER

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

І.В. Кушкевич

Фармацевтичний факультет університету ветеринарних та фармацевтичних наук Брно

ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ГІДРОГЕН СУЛЬФІДУ НА ПРОЦЕС ДИСИМІЛЯЦІЙНОГО ВІДНОВЛЕННЯ СУЛЬФАТУ БАКТЕРІЯМИ DESULFOVIBRIO PIGER

Досліджено вплив різних концентрацій гідроген сульфіду на процес дисиміляційного відновлення сульфату бактеріями Desulfovibrio piger Vib-7, ізольовані з кишечника людини. Значне інгібування росту бактерій (до 21% на 60 годину культивування, порівняно з контролем), використання ними сульфату і лактату, а також утворення гідроген сульфіду і ацетату встановлено уже за концентрації 1 мМ H2S у середовищі культивування. За наявності 2 і 3 мМ H2S ріст бактерій інгібувався на 53 та 70%, відповідно, на 60 годину культивування. Збільшення концентрацій до 4 і 5 мМ гідроген сульфіду спричиняло порушення процесу дисиміляційного відновлення сульфату досліджуваним штамом D. piger Vib-7. Повне інгібування бактеріального росту і значне інгібування процесу сульфатредукції (до 98%, порівняно з контролем) встановлено за найвищої концентрації (7 мМ) гідроген сульфіду у середовищі культивування. На основі експериментальних даних (бактеріального росту D. piger Vib-7, використання ними сульфату і лактату, а також накопичення гідроген сульфіду та ацетату), побудовано моделі поверхонь параметрів дисиміляційного відновлення сульфату бактеріями за впливу різних концентрацій гідроген сульфіду. Ізольовані бактерії D. piger Vib-7, продукуючи гідроген сульфід і ацетат, можуть спричиняти різні кишкові захворювання людини і тварин (у тому числі виразковий коліт та рак товстої кишки), а також інші запальні процеси кишечника. Тому ці бактерії є досить цікавими та перспективний для подальших досліджень.

Ключові слова: сульфатвідновлювальні бактерії, Desulfovibrio Piger, сульфати, гідроген сульфід, виразковий коліт, запальні захворювання кишечника

 

И.В. Кушкевич

Фармацевтический факультет университету ветеринарных и фармацевтических наук Брно

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГИДРОГЕН СУЛЬФИДА НА ПРОЦЕСС ДИССИМИЛЯЦИОННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУЛЬФАТА БАКТЕРИЯМИ DESULFOVIBRIO PIGER

Исследовано влияние разных концентраций гидроген сульфида на процесс диссимиляционного восстановления сульфата бактериями Desulfovibrio piger Vib-7, которые были изолированы из кишечника человека. Значительное ингибирование роста бактерий (до 21% на 60 час культивирования, по сравнению с контролем), использование ими сульфата и лактата, а также накопления гидроген сульфида и ацетата установлено уже при концентрации 1 мМ H2S в среде культивирования. При наличии 2 и 3 мМ H2S рост бактерий ингибувався на 53 и 70%, соответственно, на 60 час культивирования. Увеличение концентраций до 4 и 5 мМ гидроген сульфида вызывало нарушение процесса диссимиляционного восстановления сульфата исследуемым штаммом D. piger Vib-7. Полное ингибирование бактериального роста и значительное ингибирование процесса сульфатредукции (до 98%, по сравнению с контролем) установлено по наивысшей концентрации (7 мМ) гидроген сульфида в среде культивирования. На основе экспериментальных данных (бактериального роста D. piger Vib -7, использование ими сульфата и лактата, а также накопление гидроген сульфида и ацетата), построены модели поверхностей параметров диссимиляционного восстановления сульфата бактериями под влиянием разных концентраций гидроген сульфида. Изолированные бактерии D. piger Vib-7, продуцируя гидроген сульфид и ацетат, могут вызывать разные кишечные заболевания человека и животных (в том числе язвенный колит и рак толстой кишки), а также другие воспалительные процессы кишечника. Поэтому эти бактерии являются достаточно интересными и перспективный для дальнейших исследований.

Ключевые слова: сульфат-восстановительные бактерии, Desulfovibrio piger, сульфаты, гидроген сульфид, язвенный колит, воспалительные заболевания кишечника

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті