Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫЧКА-КРУГЛЯКА В АЗОВСКОМ МОРЕ В 2011 – 2012 гг.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Н.С. Кузьмінова, Т.Б. Ковиршина, С.П. Тертічний

Інститут біології південних морів ім. О,О. Ковалевського НАН України, Севастополь Громадська організація «Чистий Азов», Бердянськ, Україна

ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИЧКА-КРУГЛЯКА В АЗОВСЬКОМУ МОРІ В 2011 - 2012 рр.

Здійснено аналіз основних популяційних характеристик бичка-кругляка з північної і південної частин Азовського моря. Neogobius melanostomus (Pallas) з першого району знаходиться в гіршому функцйональному стані, бо розмір і маса риб були нижчими, а індекс печінки вищим порівняно з особинами з південної частини моря. В акваторіях переважали самці, а за віком – дворічки.

Ключові слова: Азовське море, бичок-кругляк

 

N.S. Kuzminova, T.B. Kovirshina, S.P. Tertichniy

Institute of Biology of the Southern Seas of the National Academy of Sciences, Sevastopol, Ukraine NGO "Pure Azov, Berdiansk, Ukraine

POPULATION CHARACTERISTICS OF ROUND GOBY IN THE AZOV SEA IN 2011 - 2012

There has been made the analysis of the basic characteristics of the population of round goby from the northern and southern parts of the Azov Sea. Neogobius melanostomus (Pallas) from the former part is in a worse functional status as its size and weight were lower and the liver index was higher than those of the fish from the latter part of the sea. In three investigated points the males were dominated. Two-year-old male fish were dominant in the above aquatories.

Keywords: the Azov Sea, round goby

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті