Версія для друку

ОБ АНОМАЛЬНО ВЫСОКОМ СОДЕРЖАНИИ МЕДИ В ВОДЕ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ПОЛИГОНА «ОДЕССКИЙ РЕГИОН СЗЧМ» В ИЮНЕ 2010 г.

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

С.Є. Дятлов, А.Г. Петросян, О.А. Павлова, Л.Ю. Секундяк

Одеська філія Інституту біології південних морів ім. А.О. Ковалевського НАН України

ПРО АНОМАЛЬНО ВИСОКИЙ ВМІСТ МІДІ У ВОДІ І ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПОЛІГОНУ «ОДЕСЬКИЙ РЕГІОН СЗЧМ» У ЧЕРВНІ 2010 р.

Здійснено порівняльний аналіз надходження міді у прибережну зону південно-західної частини Чорного моря після локальної зливи у 2009 р. та змивів, що охопили північно-західне Причорномор’я у 2010 р. Встановлено, що з місцевих джерел надходить значно менше міді, ніж з водозбірної площі.

Ключові слова: мідь, вода, донні відкладення

 

S. Ye. Dyatlov, A.G. Petrosyan, E.A. Pavlova, L. Yu. Sekundyak

Odessa Branch of the A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of the National Academy of Sciences

THE ANOMALOUSLY HIGH COPPER CONTENT IN THE WATER AND BOTTOM SEDIMENTS OF THE POLYGON "ODESSA REGION of the NWBS" IN JUNE, 2010

There have been carried out comparative analyses of copper ingress into the coastal area of the northwestern part of the Black Sea after the local rainfall in 2009 and the ablations that covered the northwestern part of the Black Sea in 2010. It has been ascertained that there comes much less copper from the local sources than from the catchment area.

Keywords: copper, water, bottom sediments