Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЛИГОНА «ОДЕССКИЙ РЕГИОН СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОГО МОРЯ»

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

С.Є. Дятлов, О.В. Кошелев, А.Г. Петросян, О.А. Павлова, Л.Ю. Секундяк

Одеська філія Інституту біології південних морів ім. О.О. Корвалевського НАН України

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ І ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ПОЛИГОНУ “ОДЕСЬКИЙ РЕГІОН ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ”

Здійснено оцінку ступеня забруднення морських поверхневих і придонних вод за допомогою індексу забрудненості вод (ІЗВ), трофічного індексу (TRIX), а також токсичності водних екстрактів донних відкладень полігону «Одеський регіон північно-західної частини Чорного моря».

Ключові слова: Чорне море, вода, донні відкладення, інтегральна оцінка якості

 

S.Ye. Dyatlov, О.V. Koshelev, А.G. Petrosyan, O.A. Pavlova, L.Yu. Sekundyak

Odessa Branch of the Institute of Biology of the Southern Seas of the National Academy of Sciences

WATER QUALITY AND BOTTOM SEDIMENTS INTEGRATED ASSESSMENT OF THE POLYGON "ODESSA REGION OF THE NORTHWESTERN PART OF THE BLACK SEA"

There has been made an assessment of the surface and bottom waters pollution degree by means of the water pollution index (WPI), the trophic index (TRIX), as well as the assessment of the bottom sediments water extracts toxicity of the polygon “Odessa Region of the Northwestern Part of the Black Sea”.

Keywords: the Black Sea, water, bottom sediments, an integrated quality assessment

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті