Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ НЕКОТОРЫХ БИОМАРКЕРОВ КРОВИ МОРСКОГО ЕРША SCORPAENA PORCUS L. ИЗ ПРИБРЕЖНЫХ АКВАТОРИЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

К.М. Скуратовська, І.І. Дорохова

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України, Севастополь

СЕЗОННІ ВАРІАЦІЇ ДЕЯКИХ БІОМАРКЕРІВ КРОВІ МОРСЬКОГО ЙОРЖА SCORPAENA PORCUS L. З ПРИБЕРЕЖНИХ АКВАТОРІЙ М. СЕВАСТОПОЛЬ

Досліджено сезонну динаміку активність деяких ферментів антиоксидантного захисту і рівень окиснювальної модифікації білків у крові морського йоржа Scorpaena porcus L. з прибережних акваторій м. Севастополь. Виявлено високу активність супероксиддисмутази, глутатіонредуктази та глутатіон-S-трансферази влітку і восени, пероксидази – взимку. Показано, що рівень окислювальної модифікації білків у сироватки крові в літньо-осінній період вищий, ніж у зимово-весняний.

Ключові слова: антиоксидантні ферменті, окислювальна модифікація, білки, кров, морський йорж

 

K.M. Skuratovska, I.I. Dorohova

Institute of Biology of the Southern Seas of the National Academy of Sciences, Sevastopol, Ukraine

SEASONAL VARIATIONS OF SELECTED BIOMARKERS IN BLOOD OF SCORPION FISH SCORPAENA PORCUS L. FROM SEVASTOPOL OFFSHORE STRIPS

There have been studied seasonal dynamics of activity of some antioxidant defense enzymes and the level of oxidative protein modification in blood of scorpion fish Scorpaena porcus L. from Sevastopol offshore strips. A high level of superoxide dismutase, glutathione reductase and glutathione-S-transferase activity has been revealed in summer and autumn, while that of peroxidase - in winter. The level of oxidative protein modification in blood serum of fishes in summer and autumn was higher than in winter and spring.

Keywords: antioxidant enzymes, oxidative protein modification, blood, scorpion fish

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті