Версія для друку

THE INTENSITY OF LIPIDS’ PEROXIDE OXIDATION IN HENS’ ORGANISMS UNDER DIFFERENT AMOUNTS OF CAROTENOIDS IN THE RATIO

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

О.І. Дух С.О. Вовк

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка Львівський національний аграрний університет

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ КАРОТИНОЇДІВ У РАЦІОНІ

Встановлено, що між рівнем каротиноїдів в раціоні племінних курей у репродуктивний період і вмістом продуктів перекисного окиснення ліпідів як у їх печінці, так і печінці ембріонів, існує тісний корелятивний зв’язок. Зокрема, підвищення рівня каротиноїдів в комбікормі курей із 8 г до 32 г на тону в період інтенсивної яйцекладки знижує рівень дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду як у печінці дорослої птиці, так і в печінці ембріонів перед їх вилупленням, що є важливим біохімічним механізмом у плані профілактики виникнення оксидативного стресу в добових курчат.

Ключеві слова: каротиноїди, дієнові кон’югати, малоновий діальдегід, кури, ембріони, печінка

 

О. И. Дух, С.О. Вовк

Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт им. Тараса Шевченко Львовський национальный аграрный университет

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗМЕ КУР ЗА РАЗНОГО УРОВНЯ КАРОТИНОИДОВ В РАЦИОНЕ

Установлено, что между уровнем каротиноидов в рационе племенных кур в репродуктивный период и содержанием продуктов перекисного окисления липидов как в их печени, так и печени эмбрионов, существует тесная коррелятивная связь. В частности повышение уровня каротиноидов у комбикорме кур с 8 г до 32 г на тонну в период интенсивной яйцекладки снижает уровень диеновых конъюгатов и малонового диальдегида как в печени взрослой птицы, так и в печени эмбрионов перед их вылупливанием, что является важным биохимическим механизмом в плане профилактики возникновения оксидативного стресса в суточных цыплят.

Ключевые слова: каротиноиды, диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, куры, эмбрион, печень