Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

THE INTENSITY OF LIPIDS’ PEROXIDE OXIDATION IN HENS’ ORGANISMS UNDER DIFFERENT AMOUNTS OF CAROTENOIDS IN THE RATIO

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

О.І. Дух С.О. Вовк

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка Львівський національний аграрний університет

ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ КУРЕЙ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ КАРОТИНОЇДІВ У РАЦІОНІ

Встановлено, що між рівнем каротиноїдів в раціоні племінних курей у репродуктивний період і вмістом продуктів перекисного окиснення ліпідів як у їх печінці, так і печінці ембріонів, існує тісний корелятивний зв’язок. Зокрема, підвищення рівня каротиноїдів в комбікормі курей із 8 г до 32 г на тону в період інтенсивної яйцекладки знижує рівень дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду як у печінці дорослої птиці, так і в печінці ембріонів перед їх вилупленням, що є важливим біохімічним механізмом у плані профілактики виникнення оксидативного стресу в добових курчат.

Ключеві слова: каротиноїди, дієнові кон’югати, малоновий діальдегід, кури, ембріони, печінка

 

О. И. Дух, С.О. Вовк

Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт им. Тараса Шевченко Львовський национальный аграрный университет

ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ОРГАНИЗМЕ КУР ЗА РАЗНОГО УРОВНЯ КАРОТИНОИДОВ В РАЦИОНЕ

Установлено, что между уровнем каротиноидов в рационе племенных кур в репродуктивный период и содержанием продуктов перекисного окисления липидов как в их печени, так и печени эмбрионов, существует тесная коррелятивная связь. В частности повышение уровня каротиноидов у комбикорме кур с 8 г до 32 г на тонну в период интенсивной яйцекладки снижает уровень диеновых конъюгатов и малонового диальдегида как в печени взрослой птицы, так и в печени эмбрионов перед их вылупливанием, что является важным биохимическим механизмом в плане профилактики возникновения оксидативного стресса в суточных цыплят.

Ключевые слова: каротиноиды, диеновые конъюгаты, малоновый диальдегид, куры, эмбрион, печень

You have no rights to post comments

Із нового

Найпопулярніші статті