Повідомлення

І. М. БУЗДУГА, Р. А. ВОЛКОВ, І. І. ПАНЧУК

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Досліджено вплив екзогенної сахарози та температури вирощування на активність аскорбат пероксидази (APX) у листках арабідопсису за дії теплового стресу. Доведено, що для рослин, які зростали при 20ºС присутність сахарози в інкубаційному буфері необхідна для стабілізації АРХ і за умов помірного (37ºС) теплового стресу, тоді як у рослин, що культивувались за 28ºС, фермент залишався стабільним і за відсутності сахарози. За дії жорсткого теплового стресу підвищена температура попереднього культивування та присутність сахарози у буфері є факторами, які забезпечують часткову стабілізацію АРХ.

Ключові слова: аскорбат пероксидаза, Arabidopsis thaliana, тепловий стрес, сахароза

Опубліковано в 2017. - № 4 (71)

С. М. РОМАНЧУК

Інститут ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України

Досліджено вплив рентгенівських променів в дозах 0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10 та 12 Гр на активність β-глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana. Показано, що рентгенівське випромінювання змінює активність β-глюкозидази. Виявлено розбіжності в показниках β-глюкозидазної активності при різних дозах рентгенівських променів. Розглянуто показники активності β-глюкозидази, як молекулярний маркер на дію іонізуючої радіації.

Ключові слова: рентгенівське опромінення, Arabidopsis thaliana, активність β-глюкозидази

Опубліковано в 2016. - № 2 (66)

Із нового

Найпопулярніші статті