Повідомлення

Г. В. ГУМЕНЮК, Н. М. ГАРМАТІЙ

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопільський технічний університете імені Івана Пулюя

В статті висвітлено важливість дослідження впливу екзогенних та ендогенних чинників, які випливають на рівень забруднення водних ресурсів регіону, зокрема, прозорості води та діяльність підприємств водокористування Тернопільського регіону, стан фінансування, масштаби проведення водоочисних засобів та інші чинники. Застосування сучасного інструментарію економіко-математичного моделювання на основі кореляційно-регресійного аналізу дозволяє дослідити міру залежності чинників на рівень забруднення водних ресурсів регіону, можливість моніторингу та управління ситуацією. Реалізація моделювання в сучасних програмних продуктах дозволяє пришвидшити та віалізувати здійснені розрахунки.

Ключові слова: забруднення водних ресурсів, водний баланс, підприємства водокористування, регресійний аналіз, кореляція, помилка апроксимації

Опубліковано в 2017. - № 2 (69)

Н.О. ІВАНОВА

Інститут гідробіології НАН України

На підставі матеріалів моніторингу, натурних досліджень і розрахунків оцінено компоненти водного балансу, наведено коефіцієнти і періоди зовнішнього водообміну водосховища Сасик для сучасного періоду, а також проаналізовано вплив внутрішнього водообміну на розподіл деяких абіотичних показників екосистеми.

Ключові слова: водосховище Сасик, водний баланс, коефіцієнт і період зовнішнього водообміну, внутрішній водообмін

Опубліковано в 2015. - № 3-4 (64)

Найпопулярніші статті