Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Вверх

№ 1 (54)

Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. - 2013

ЗАЛЕЖНІСТЬ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ CALLUNA VULGARIS (L.) HULL (ERICACEAE JUSS.) ВІД ВМІСТУ ОБМІННОГО КАЛІЮ В ҐРУНТАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
АНАТОМІЯ ТА УЛЬТРАСТРУКТУРА КЛІТИН ЛИСТКІВ НАЗЕМНОЇ ФОРМИ ГЕТЕРОФІЛЬНОЇ ВОДНОЇ РОСЛИНИ NUPHAR LUTEA (L.) SMITH.
ФЛОРА СХИЛОВИХ БОЛІТ КАМ’ЯНЕЦЬКОГО ПРИДНІСТРОВ’Я
АНАЛІЗ СТАНУ АМБРОЗІЇ ПОЛИНОЛИСТОЇ В УРБОЕКОСИСТЕМІ М. ЧЕРКАСИ
МОЛЕКУЛА тРНК – ГЕНЕТИЧНИЙ ТЕНЗОР КРИВИЗНИ У ЧОТИРИВИМІРНОМУ АФІННОМУ ПРОСТОРІ
ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНІ ГРУПИ ВОДОРОСТЕЙ В МІКРОФІТОБЕНТОСІ ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ ЛЕНТИЧНОГО ТИПУ УРБАНІЗОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ
СУЧАСНИЙ СТАН КИЇВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЗА ДЕЯКИМИ ГІДРОХІМІЧНИМИ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ
СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ПЛІТКИ (RUTILUS RUTILUS (L.)) КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
ВПЛИВ НІТРОФОСУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ МОЛЮСКОМ UNIO PICTORUM (BIVALVIA, UNIONIDAE)
ВПЛИВ МЕТАЛОКОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК НА ОСНОВІ МАНГАНУ НА ПРОЦЕСИ КОРЕНЕУТВОРЕННЯ ЖИВЦІВ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ
ДИНАМІКА ВМІСТУ ЕСЕНЦІАЛЬНИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ З РІЗНИМ РІВНЕМ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ НАНОАКВАЦИТРАТІВ СРІБЛА ТА МІДІ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТ-ОРГАНІЗМІВ РІЗНИХ ТРОФІЧНИХ РІВНІВ
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ УРАЖЕННЯ РИБИ АНІЗАКІДОЗОМ НА РИНКАХ М. ТЕРНОПОЛЯ
РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ГАМАРИД CHAETOGAMMARUS ISCHNUS S T E B B I N G (CRUSTACEA: AMPHIPODA) ДО ЗМІН ТЕМПЕРАТУРИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
АНТИФУНГАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ МІКРОМІЦЕТІВ ЩОДО ШТАМІВ ALTERNARIA ALTERNATA (FR.) KEISSL.
АКТИВНІСТЬ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УМОВ ОДНОЧАСНОГО ОТРУЄННЯ ЩУРІВ СПОЛУКАМИ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМУ, ІЗОНІАЗИДУ ТА РИФАМПІЦИНУ
THE INTENSITY OF LIPIDS’ PEROXIDE OXIDATION IN HENS’ ORGANISMS UNDER DIFFERENT AMOUNTS OF CAROTENOIDS IN THE RATIO
ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ БОТАНІК, МОРФОЛОГ І ЦИТОЕМБРІОЛОГ РОСЛИН (до 75-річчя від дня народження професора М. М. Барни)
ПРОБЛЕМИ НОРМУВАННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАКСИМАЛЬНОГО СТОКУ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ І ВЕСНЯНИХ ВОДОПІЛЬ В УКРАЇНІ
 
 
Powered by Phoca Download

Із нового

Найпопулярніші статті

Спецвипуски (матеріали з'їздів, конференцій, семінарів)

image

75-річчя Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки

Перший номер журналу за 2015 р. присвячений 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки Детальніше
image

БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ

Третій номер журналу за 2014 р. присвячено міжнародній науково-практичній конференції «БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ», що відбулась 7-11 жовтня 2014 року (7-11 Детальніше
  • 1