Повідомлення

Вверх

№ 4 (53)

Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. - 2012

БІОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ LUPINUS MUTABILIS SWEET. В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР'Я
БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ СОЇ
ХВОРОБИ РІПАКУ ТА ЗАХИСТ ВІД НИХ
СТИМУЛЯЦІЯ ПРОЛІФЕРАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ КЛІТИН СОЛЯМИ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНУ
РОЗПОДІЛ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ (TESTACEALOBOSIA; SILICOFILOSEA) В ВОДОЙМАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ
ВПЛИВ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИНЬОЗЕЛЕНОЇ ВОДОРОСТІ CALOTHRIX BRAUNII
ОЦІНКА ТРОФІЧНОГО СТАТУСУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЛЕНТИЧНОГО ТИПУ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ МІКРОФІТОБЕНТОСУ
ЗООПЛАНКТОН ДЕЯКИХ ВОДНИХ ОБ´ЄКТІВ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ МІСТА КИЄВА
ТАКСОНОМІЧНЕ І ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ АЛЬГОФЛОРИ ПРИРОДНИХ ВОДОТОКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПРИП'ЯТЬ-СТОХІД»
ВПЛИВ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ГРУНТІВ ЗАХІДНОГО ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ НА ХОРОЛОГІЮ ЛЮМБРИЦИД (OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE)
МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СВІТЛОВОГО ПОЛЯ НА РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН ЗАСОБАМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ВОРОНОВИХ ПТАХІВ (CORVIDAE) У МІСТІ ЖИТОМИРІ
THE REACTION INTRODUCED SPECIES OF PLANTS OF THE GENUS BERBERIS L. TO THE ACTION OF HIGH TEMPERATURES
ДІЯ ТРЕПТОЛЕМУ НА НАСІННЕВУ ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЛІЇ МАКУ ОЛІЙНОГО
ЗМІНИ ВМІСТУ СПОЛУК НІТРОГЕНУ У ВОДІ МАЛИХ РІЧОК РІВНЕНЩИНИ НАВЕСНІ
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНА РЕЦЕПТОРА ВІТАМІНУ D, ВТОРИННИМ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗОМ І СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
ВИВЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕКСТРАКТУ КАЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ СОЛЯМИ ЦИНКУ ТА КУПРУМУ
ВЗАЄМОДІЯ ЕСТРОНУ З ПЕПТИДАМИ ГІПОФІЗУ ПРИ РЕГУЛЯЦІЇ ЖОВЧОУТВОРЕННЯ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ РІЗНОЇ СТАТІ
INFLUENCE OF HEAVY METALS IONS ON THE CONTENT OF PROTEINS AND NUCLEIC ACIDS IN THE ORGANISM OF FRESHWATER FISH
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТКАНИН ЗЯБЕР ТА ПЕЧІНКИ РИБ ЗА ДІЇ ЙОНІВ ЦИНКУ ТА КАДМІЮ
 
 
Powered by Phoca Download

Із нового

Найпопулярніші статті

Спецвипуски (матеріали з'їздів, конференцій, семінарів)

image

75-річчя Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки

Перший номер журналу за 2015 р. присвячений 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки Детальніше
image

БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ

Третій номер журналу за 2014 р. присвячено міжнародній науково-практичній конференції «БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ», що відбулась 7-11 жовтня 2014 року (7-11 Детальніше
  • 1