Повідомлення

Вверх

№ 3 (52)

Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. - 2012

PECULIARITIES OF BIOLOGY OF FLOWERING OF PROTANDROUS AND PROTOGENIC JUGLANS REGIA L. INDIVIDUALS IN CONNECTION WITH DICHOGAMY
PHENOTYPIC PLASTICITY OF AERIAL-AQUATIC PLANTS ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L. AND SIUM LATIFOLIUM L.: STRUCTURAL AND MOLECULAR ASPECTS
ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ФЛОРИСТИЧНОГО СКЛАДУ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
АНАЛІЗ СИСТЕМАТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ФЛОРИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПЛАТО
СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВИХ УЛОВІВ РИБ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ В УМОВАХ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ВОДОЙМІ
ВИДОВИЙ СКЛАД ФІТОПЛАНКТОНУ ЗАПЛАВНИХ ОЗЕР м. КИЄВА
ABSORPTION OF IONS Mn2+, Zn2+, Cu2+ AND Pb2+ BY CELLS OF CHLORELLA VULGARIS BEIJER.
ТРАНСПОРТ ЙОНІВ ЦИНКУ ТА КАДМІЮ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНИ ЕРИТРОЦИТІВ РИБ
РЕАКЦІЇ ПРОРОСТКІВ ARABIDOPSIS THALIANA L. НА ПОМІРНИЙ ВОДНИЙ ДЕФІЦИТ НА КЛІТИННОМУ ТА МОЛЕКУЛЯРНОМУ РІВНЯХ
АНАТОМО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН СОЇ ЗА КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM І РЕТАРДАНТІВ
THE INVESTIGATION OF PYRETHRUM COCCINEUM (WILLD.) WOROSCH. ALLELOPATHIC ACTIVITY
МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ПОРОЖНІЙ КИШЦІ ПРИ ОТРУЄННІ ХЛОРИДОМ КАДМІЮ
ВПЛИВ НІТРОФОСУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОГЛИНАННЯ КИСНЮ МОЛЮСКОМ UNIO PICTORUM (BIVALVIA, UNIONIDAE)
ПОКАЗНИКИ РОСТУ LEPIDIUM SATIVUM L. ЗА ПРИСУТНОСТІ 1-АРИЛТЕТРАЗОЛВМІСТНИХ ПОХІДНИХ 1-ТЕТРАЛІН-6-ІЛ-ЕТАНОНУ
НОВІ ДЛЯ ФАУНИ УКРАЇНИ ВИДИ ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ (PROTISTA, EXCAVATA, KINETOPLASTEA) РОДУ BODO ТА ЇХ ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА АКТИВНІСТЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ
ВПЛИВ ВІТАМІНУ А У РАЦІОНІ ПТИЦІ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД КУРЯЧОГО ЯЙЦЯ
ОСОБЛИВОСТІ НІТРООКСИДСИНТАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ АНКІЛОЗИВНОМУ СПОНДИЛОАРТРИТІ
СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗНА, КАТАЛАЗНА ТА NO-СИНТАЗНА АКТИВНІСТЬ У ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА ВПЛИВУ ЦИТРАТУ ХРОМУ
ПРОФЕСОР ЕРАСТ АНАТОЛІЙОВИЧ ГОЛОВКО
 
 
Powered by Phoca Download

Із нового

Найпопулярніші статті

Спецвипуски (матеріали з'їздів, конференцій, семінарів)

image

75-річчя Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки

Перший номер журналу за 2015 р. присвячений 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки Детальніше
image

БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ

Третій номер журналу за 2014 р. присвячено міжнародній науково-практичній конференції «БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ», що відбулась 7-11 жовтня 2014 року (7-11 Детальніше
  • 1