Повідомлення

scholar

 ICV 2016: 55.00

З 2019 року, усі номери збірника знаходяться у відкритому доступі на сайті

journals.chem-bio.com.ua

Вверх

№ 3 (70)

МОРФОГЕНЕЗ ГЕНЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ РАННЬОЇ (VAR. PRAECOX CZERN.) І ПІЗНЬОЇ (VAR. TARDIFLORA CZERN.) ФОРМ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО (QUERCUS ROBUR L.)
ДИНАМІКА ЗАРОСТАННЯ БОЛІТ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
ДИНАМІКА ЗАРОСТАННЯ БОЛІТ ПЕРЕДКАРПАТТЯ
ІНТРОДУКЦІЯ ТА ПЛОДОНОШЕННЯ FICUS CARICA L. У ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
ВТРАЧЕНІ ОБ’ЄКТИ ТА ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ (1960-2016): КРОПИВНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ОЦІНКА ЯКОСТІ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ LOPHANTHUS ANISATUS ADANS. ПІД ЧАС ІНТРОДУКЦІЇ В УМОВАХ КРЕМЕНЕЦЬКОГО БОТАНІЧНОГО САДУ
ЗМІНИ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ЛУЧНИХ УГРУПОВАНЬ ЗАПЛАВИ РІЧКИ СУЛА В РЕЗУЛЬТАТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДОЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ФЛОРИ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ
АКТИВНІСТЬ ТА ВМІСТ ФІТОГОРМОНІВ-АНТАГОНІСТІВ У ПЕРВИННИХ КАЛЮСАХ ІЗОГЕННИХ ЛІНІЙ СОЇ З КОНТРАСТНОЮ ФОТОПЕРІОДИЧНОЮ РЕАКЦІЄЮ
БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШТАМУ PSEUDOMONAS СEPACIA ONU-327 – ДЕСТРУКТОРА ФЕНОЛЬНИХ І ВАЖКО ОКИСНЮВАЛЬНИХ СПОЛУК
ОЦІНКА ПРОТИВІРУСНОЇ АКТИВНОСТІ ЕКСТРАТІВ ІЗ ТРАНСГЕННИХ РОСЛИН ТЮТЮНУ З ГЕНОМ ІНТЕРФЕРОНУ α-2b ЛЮДИНИ
СТРУКТУРА ТА БАГАТОРІЧНА ДИНАМІКА ТАКСОЦЕНУ ПОЛІХЕТ ОДЕСЬКОГО МОРСЬКОГО РЕГІОНУ (ЧОРНЕ МОРЕ)
ВПЛИВ ТРЕМАТОДНОЇ ІНВАЗІЇ НА ОСНОВНІ ТРОФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАВКОВИКІВ ПІДРОДУ PEREGRIANA
ПОЛІМОРФІЗМ БІОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ БИЧКА-ПІСОЧНИКА NEOGOBIUS FLUVIATILIS (PALLAS) В ПРИДУНАЙСЬКОМУ ОЗЕРІ КОТЛАБУХ
СУКЦИНАТДЕГІДРОГЕНАЗНА АКТИВНІСТЬ В ТКАНИНАХ КОРОПА В УМОВАХ ЗИМОВОГО ГОЛОДУВАННЯ ЗА ДІЇ ТОКСИКАНТІВ РІЗНОЇ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ PONTOGAMMARUS ROBUSTOIDES (S A R S) (CRUSTACEA: AMPHIPODA) К ИЗМЕНЕНИЮ СОЛЕНОСТИ ВОДЫ
ВПЛИВ ЕКСТРЕМАЛЬНО ВИСОКИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ НЕОРГАНІЧНОГО АЗОТУ НА ПРОДУКЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІТОПЛАНКТОНУ
ДИНАМИКА ГІДРОХІМИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РІЧОК ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НАКОПИЧЕННЯ МІДІ ТА МАНГАНУ ВОДЯНИМИ МАКРОФІТАМИ КИЇВСЬКОЇ ДІЛЯНКИ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
ДИНАМИКА ЦВЕТЕНИЙ ПРЕСНОВОДНОСОЛОНОВАТОВОДНОЙ ДИНОФИТОВОЙ PERIDINIOPSIS PENARDII В ОДЕССКОМ ЗАЛИВЕ ЧЕРНОГО МОРЯ (УКРАИНА)
 
 
Powered by Phoca Download

Із нового

Найпопулярніші статті

Спецвипуски (матеріали з'їздів, конференцій, семінарів)

image

75-річчя Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки

Перший номер журналу за 2015 р. присвячений 75-річчю Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, хіміко-біологічного факультету, кафедри ботаніки Детальніше
image

БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ

Третій номер журналу за 2014 р. присвячено міжнародній науково-практичній конференції «БІОЛОГІЧНА ФІКСАЦІЯ АЗОТУ», що відбулась 7-11 жовтня 2014 року (7-11 Детальніше
  • 1